Loading...
­

Es pot cobrar l’atur i ser autònom?

30-05-2017

La resposta és sí, encara que per un període de temps limitat. Si ets perceptor de la prestació d’atur de nivell contributiu perquè has cessat la teva activitat laboral de manera total i definitiva i vols donar-te d’alta com a treballador per compte propi (o autònom), pots fer-ho. És a ...

Una sentència europea posa els embargaments d’Hisenda a la vora de la legalitat

30-03-2017

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia Europeu amenaça de portar el caos a les administracions europees per no informar el ciutadà que es 'presten ' les seves dades. Accedeix a l'article de EL CONFIDENCIAL

AEHS l’informa sobre les reformes presentades per l’agència tributària per al 2015

19-12-2016

Aquest 2015 es produiran importants canvis fiscals referents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), així com reformes de l’IVA i de l’Impost de Societats. A AEHS Consulting hem recollit totes les reformes presentades aquests últims dies per l’Agència Tributaria i les ...

Canvis en les retencions a partir de l’1 de gener de 2016

29-12-2015

Aehs Consulting els recorda que la taula de retencions per aquest 2016 varia substancialment. Encara que aquesta taula va aprovar-se el 2014, la data d’inici de la vigència serà a partir del pròxim 1 de gener de 2016.

Mesures de rebaixa de l’IRPF

13-07-2015

Mesures de rebaixa de l’IRPF Aprobació del Reial Decret-llei 9/2015 de mesures per reduir la càrrega tributària de l’IRPF. Amb data 10 de juliol del 2015 s’ha aprovat el Reial decret llei 9/2015, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de ...

Principals mesures tributàries contemplades als avantprojectes de llei de reforma del sistema tributari

01-09-2014

Novetats laborals més destacades pel 2014

25-02-2014

IVA – Criteri de Caixa

24-02-2014

Amb efectes des de l’1 gener 2014 entra en vigor la Llei 14/2013, que aprova un seguit de reformes fiscals que afecten directament al Criteri de caixa. Aquesta reforma fiscal implica que e l’I.V.A. repercutit de les factures emeses es declararà en el trimestre corresponent al cobrament de la ...

Principals novetats de la Llei de Pressupostos pel 2014

08-01-2014

A AEHS Consulting hem resumit i detallat les principals modificacions de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. Entre les principals novetats, destaquen: – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en què es detallen els nous ...

Novetats a la Llei de Suport a l’emprenedor i la seva internacionalització

08-01-2014

Una altra mesura que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2014 és la modificació de l’article 23 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització. El text introdueix el Règim especial del criteri de caixa. Aquest nou Règim especial és ...

Noves taules orientadores per determinar les pensions alimentàries dels fills en processos de família

19-09-2013

Les notícies jurídiques més destacades

18-09-2013

L’equip de AEHS Consulting inaugura un nou servei comunicatiu perquè els seus clients estiguin informats de les novetats més destacades en l’àmbit jurídic. A través del seu programa de butlletins electrònics, li arribaran les notícies de més transcendència en l’àmbit jurídic, com ...

Novetats relatives al suport als emprenedors i a la creació d’ocupació

12-03-2013

L’aprovació del Reial decret-Llei 4/2013, de 22 de Febrer, introdueix noves mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i creació d’ocupació. Aquestes mesures afecten tant a l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques com a l’Impost sobre Societats, així com ...

Novetats al Sistema Especial per a Empleats de la Llar

16-01-2013

L’aprovació del Reial decret-llei 29/2012, de 28 de desembre, introdueix modificacions a la configuració jurídica del Sistema Especial per a Empleats de Llar. La nova normativa formula que, a partir de l’1 d’abril de 2013, els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys ...

Modificació a les quotes de la Seguretat Social

06-12-2012

El Reial Decret Llei 20/2012 publicat recentment introdueix modificacions rellevants en matèria de bonificacions de quotes de la Seguretat Social. Queda suprimit el dret de les empreses d’aplicar bonificacions per contractació, manteniment de l’ocupació o foment de l’autoocupació, a les ...

La lluita contra el frau s’intensifica

22-11-2012

La recent publicació de la Llei 7/2012 introdueix modificacions rellevants de la normativa tributària i pressupostària per a intensificar la prevenció i la lluita contra el frau. La nova normativa limita els pagaments en efectiu, exclou determinades activitats del règim de mòduls i entra en ...

Novetats fiscals del Reial decret-Llei 20/2012

24-07-2012

Detalls de les novetats tributàries aprovades en decret llei del passat mes de

Anàlisi de la Reforma Laboral

13-03-2012

L’equip d’Aehs Consulting li proporciona un complet resum sobre l’actual Reforma

Principals novetats fiscals per corregir el dèficit públic

17-02-2012

El passat 1 de gener de 2012 va entrar en vigor un paquet de mesures per corregir el dèficit públic. En l’Impost de societats: 1. Les empreses que tinguin el caràcter de micro-pime podran gaudir també en 2012 del tipus reduït del 20% pels primers 300.000 euros de base imposable i el 25% per ...

Obligacions Fiscals 4º Trimestre 2011

17-01-2012

L’equip d’AEHS Consulting li recorda les principals obligacions tributàries del 4º Trimestre de 2011, tals com els resums anuals d’IVA, retencions d’IRPF i operacions intracomunitàries, així com els seus respectius terminis de lliurament. FINS AL 20 Renda i Societats Retencions i ...

Aliança estratègica amb GESEME

17-01-2012

Conscients de la importància d’implementar polítiques actives a nivell de Prevenció de Riscos Laborals, AEHS Consulting ha formalitzat recentment un acord de col·laboració amb GESEME, empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya amb més de 50 anys d’experiència en el sector. ...

Els empleats de la llar en el Règim General de la Seguretat Social

13-12-2011

El passat 14 de novembre, va ser publicat en el BOE el Reial Decret 1620/2011 pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar família. L’equip d’experts d’AEHS Consulting destaca els aspectes més rellevants del Reial Decret citat, que a partir de l’1 de ...

Cotització dels becaris a la Seguretat Social

13-12-2011

El passat 27

Aliança estratègica AEHS Consulting

18-03-2011

AEHS Consulting s’alia amb M4D per millorar els resultats dels gabinets mèdics AEHS Consulting ha arribat a un acord amb M4D per al desenvolupament d’un mètode de treball destinat a millorar la relació administrativa entre les mútues i els gabinets mèdics. Concretament, el sistema, basat ...